KALIJUM SILIKAT, ČVRST

 

DOBIJANJE I PRIMENA:

Kalijum silikat, čvrst je dobijen topljenjem odgovarajućeg molskog odnosa kvarcnog peska i kalijum karbonata u kadnoj peći. Primenjuje se za izradu kalijum silikata, tečnog različite sastave gradacije, koje se koriste kod izrade omotača elektroda za varenje, pri izradi premaza i maltera u građevinarstvu, kod izrade vatrostalnih i kiselootpornih maltera.

Karakteristike

Vrednosti

Sadržaj SiO2  % mase

65,10-67,00

Sadržal Ka2O  % mase

31,50-33,00

Sadržaj Na2O  % mase

do 2,00

Sadržaj Fe2O3 + Al2O3  % mase

do 2,00

Sadržaj FeO  % mase

do 0,15

Molarni odnos SiO2/K2O

3,10-3,30

 PAKOVANJE:

Isporučuje se u rinfuzi u obliku čvrstih pločastih komada nepravilnog oblika veličine do 10cm. Nasipna masa 1,5-1,7t/m3.

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži u pokrivenim skladištima.

 

 

Vi ste ovde: Početak Proizvodni program Alkalni silikati Kalijum silikat, čvrst